Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DION en BRUTUS. 135

deelgenoten daarvan gemaakt te hebben; van welken niemand hem ontrouw werd, 't zy dat hy terftond de braafften had uitgekozen, of dat hy, door hen boven ar* deren daartoe te kiezen, heeft uitgewerkt, dat zy, vertiouwende daarvoor gehouden te worden, inderdaad braaf wierden. Dion daarentegen vertrouwde zich) aan Hecht volk, 't zy dat hy terftond kwalyk had gekozen, of dac hy hen, die goed waren, in zynen dienst • zynde bedorven heefc; geen van beiden nu past eenen verftandigen man; waarom ook plato hem berispt, dac hy zulke vrienden had gekozen, die hem naderhand om 't leven bragcen.

Dion fneuvelde zonder dac iemand zyner vrienden hem re hulp kwam: aan brutus werd zelfs door zyne vyanden eer bewezen; wanc antonius bezorgde hem eene vereeren de uitvaart, en caesar fpaarde de eereteekenen, die men hem had opgericht: 'Er Hond te Milaan, in Gaïüa Cisalpina, een koperen ftandbeeld van brutus: C^sAR,dit naderhand vindende, en ziende, dac hetzelve treffend geleek en naar de kunst gemaakt was, ging hetzelve voorby; doch kort daarop bleef hy

ftaan,

Sluiten