Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER, 235

ged; zekere plegtigheid by het afleggen van denzelven, by de Grieken. V. uo.: by de Laced&moniers heilig, VI. 365.: zie ook II, 2.69.

—— op welk eene wyze de groote eed te Syracufe gedaan werd. XII. 138.

Eendragt en tweedragt in den Staat; hoe men te Spana daarover dacht. VIII. 187.

Eerbewyzingen; averdrevene aan Koningen en| Vorften, een gebrekkig kenmerk van de genegenheid der menigte. XI. 237. b.

Eerzucht; aanmerking omtrent dezelve. III. 9.d. X. 216. b,

Egypte; zie van de gebeurtenisfen aldaar in het leven van alexander. LX. 106.: van antonius. XI. 8. c, enz;

Eleatifche iecte; waarvan dus genoemd. III. 18. a. aant.

Elephantendoor pyrrhus eerst in Italië

overgevoerd. VI. 88. aant. - verhaal van het bedryf van zekeren

elephant te Argos. VI. 154. — gevechten met dezelve , ten gevalle

des volks, door pompejus gegeven.VIII.

144. b.

-— blyken van verftand en voorzorg van éenen voor zynen meester. IX. 234.

Eleufmifche- geheimen; inwyding in dezelven moeijelyk. I. 143. aant. 152. aant.

Eleuthera; eene ftad op de grenzen van Bceo~ tie en Attica. I; 141. aant.

End-

Sluiten