Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*36 BLADWYZER.

Endcis; wie geweest is. I. 76. aam.

Endymion; fabel omtrent hem. l^.aant.

Emhymema; eene onvoltooide fluitreden; aanteekening daaromtrent. XL 24. aant.

Enyalius; een bynaam van mars. II. 34.

Epaminondas; een der grootfte en braaffte mannen van Griekenland. I. 348.

■ =- zyne afkomst. IV. 236.

■i ■ zyne byzondere levenswyze. IV. 238.

240, 241.

— waarin deze van zynen vriend pelopidas verfchüde. IV. 238.: bewyzen van zyne v^endfchap omtrent pelopidas. 141, 243.

H wat zyn bedryf is geweest in de ver-

Josfinge der Thebanen , van de overweldiging der Lacedamoniers. IV. 252, 273. en aanu

> maakt zich by zyn vaderland verdien-

fteïyk. IV. 002, 309, 313.

' u wordt wegens zyn gedrag tegen de

plaatshebbende wetten voor de vierfchaar gebragt, doch vrygefproken. IV. 317. ' zegepraalt over zyne nydige vyanden,

IV. 32r. 3:3.

zyn karakter. IV. 328.

zyne groote vermaardheid als Veldheer by de Thesfaliers. IV. 337.

redt pelopidas uit de handen van alexander den Phereër. IV. 338—341.: zie van hem verder in 't leven van agesilaus. VIII. 272, 279. enz.

Ephe*

Sluiten