is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes BIJBELS. I. BOEK, III.HOOPDST, 8*

foorten onderfcheiden, in Tentbëwooners, Bedui* tien, die fteeds in het land omzwerven, en hunne tenten opflaan, waar zij gras enweide voor hun vee vinden, en in zulken,die vafte en ftaande wooningen en hutten hebben, het zij dan in fteden, of in dorpen bij de fteden, Haderi, ^j&^a is hec zelfde woord, welk hier bij moses voorkomt, ent' in het enkelvoud een vafte wooning betekent, en in het meervoud een vast en ftaand dorp, ofook wel ftad. (*) Het woord ITVD, het Welk de onzen op deze plaats door „ paleizen " vertaaien , zetten zij num. XXXI: 10. over door „bofchten." psalm. LXIX: 16. wederom door „ paleis" en eindelijk ezech. XXV": 4. weder door „büfcbv „ ten" enz. een blijk, hoe onzeker zij in de betekenis van dit woord waren. Doch in de aange* haalde plaatzen kan, geljjk faber wel aanmerkt * dit woord niets van dat alles betekenen; niet een „ burgt", of een „flot", of „paleis", alzoo deze betekenis ftrijdt met gen. XXV. en ezech. XXV. In de eerfte plaats worden vafte ftaande dorpen, en dan riYVD als onderfcheiden verblijfplaatzen der Arabieren, der Lmaèlitifche ftammen, opgegeven, en in ezech.XXV:4. komt dezelfde onderfcheiding voor; doch „een paleis" of „burgt" kan niet wel tegen over eenè vafte ftaande woonplaats gefteld worden; maar wel beweegbare wooningenj deze ftaan natuurlijk tegen over vafte en ftaande wooningen. Zulke beweeglijke woonplaatzen zijn „tenten" of „hutten;" nu leeren ons de plaatzen ezech. XXV. en psalmLXIX, dat deze Titotb geene „ tenten" zijn, omdat zij in beiden van tenten onderfcheiden worden j derhalven zijti

TirOtb

(*) fABEi Jrchceologie de? alten Hebn & 55» eft tistf l Deel, F