is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. I.BOEK. III.HOOFDST. 101

eernii. van breitenbach befchreven. 5) jo. werli van zimpern bedevaart naa 't H. Land, in 't jaar 1484. befchreven door broeder felix enz. 6) Bedevaart van albrecht, Graaf van Löwenftein, enz. naa het H. Graf, Egypten, en den berg Sinaï in de jaaren 1561 en 1562. met 7) een bijgevoegd Pelgrims-boek. 8) jak. worm«er reize naa het H. Land en Egypte'm de jaaren

I5(5l en I5Ö2. 9) steph. van gumpenberg

reize naa het beloofde land, in het jaar 1449. 10) melch. van seydlitz reize en bedevaart van 1556 tot 1559, door hem zeiven in orde befchreven. 11) jo. van ehrenberg reize naa het H. Graf, in het jaar 1556. 12) leonh. rauchwolf m. d. reize naa het H. Land, en andere Oosterfcbe landen , in het jaar 1573. 13) j. tuchers van Neurenberg, reize naa het H.Graf^ en andere omliggende plaatzen, 1479. 14.) j. h e lffrichs van Leipzig, reize naa hetH. Land, en andere aangrenzende plaatzen, in het jaar 1565. 15) dan. eckle 1 g s van Arow reize naa het H. Graf, in de jaaren 1552 en 15.53. 16) jo.de monteville reize door het beloofde land, Indïê, en Perftëfm het jaar 1350. 17) Reis van rudolf, Kerkmeefter te Suchen in Westfaalen enz. naa het H. Land, benevens eene duidelijke befchrijving van dat en andere landen en voorname plaatzen, van de jaaren 1336 tot 1350. 18) Broeder brocards naarftige befchrijving des H, Lands, zoo als het in het jaar 1283, gefteld was. 19) s al. schweiggers reize naa het H. Land, in den jaare 1576. 20) nic. christ. radzivil, Hertog enz. reize na Jerufalem, 1583. 21) jo. schwallarts Bedevaart naa het H. Land, in het jaar 1586. —-

G 3 Van