is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa AARDRIJKSKUNDE

de kostbaarfte van de geheele wereld gehouden worden. Zij wordt op 100, ooo Piajlcrs (*) gefchat. In deze apotheek wordt de alöm beroemde Jeru~ falemfche balfem, uit alle foorten van balfemen, en zeer veele fpecerijè'n beftaande, ten tijde van den zomer - zonneftand, in eene hoeveelheid gemaakt, welke 150 dukaaten kost. Deze balfem is voor alle uitwendige wonden en gebreken van eene allervoortreflijkfte uitwerking, doch ten inwendige gebruike, is hij al te heet. De kerk van dit klooster is fraai, kostelijk opgefierd, en met marmer geplaveid. (**)

Het Armenisch klooster is grooter, dan het Latijnfche, en naast hetzelve, het vermogendfte en rijkfte. Het heeft meer dan duizend kameren voor de reizende Pelgrims, behalven die voor de monniken, (f) In dit klooster heeft men de St. Jakobs-kerk, welke de fraaifte en fchconfte der ftad is. Zij is overal met rijke tapijten, fraaie" fchilderijën, en een oneindig getal van zilveren lampen verfierd , waarvan eenigen verguld , en meest allen van groote meesters uitgewerkt zijn.— Men vindt in dezelve de fchoonfte en kostbaarfte tempel - verfierfelen van het gantfche Oosten, welke bedenklijk tegen de rijkfte en heerlijkftekerkfieraaden der Roomschgezinden in Europa en Amerika kunnen opwegen ; beftaande dezelven in koor-mantelen, bisfchops - mutzen, mis-gewaa-

den,

( *) Een piafier is eene Italiaanfche munt , doende een rrksdaaler. Men hoort bij de Re:zi?ers meCst, fpreken van Piajters, Sechinen en andere Italiaanfche munten, weUe in Pa.'aBina gangbaar zijn.

(**)"Deze befchrijving is endeend uit evsching h.rdiefchr. AJiens S. 429 en hasselquist l.Deel. bladz. 187.

en{t)3«A-s5EL,2UIST Re'Ze 1 DseL hIadZ' l6?'