Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD van het DERDE DEEL,

DERDE HOOFDSTUK.

Oorfprong der Kanaaniten , ge'dartheid, levenswijze , burgerlijke en Codsdienjlige gejleldheid. - - - Bladzt $9

, VIERDE HOOFDSTUK.

Befchrijving van de Jleden èn plaat' zen y in Palasftina, van welken , Mos es in zijne Schriften gewaagt. Bladz. 7%

VIJFDE HOOFDSTUK.

Be togten en omzwervingen der Aardsyaderen in Kanaa'n* - - - * - Bladz. 172.

VIER-

Sluiten