is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3E8 BIJBELS. IV. BOEK, V. HOOFDST. 44-t

befchreven te wezen, evenwel is geen onderwerp in de Bijbelfche Aardrijkskunde, dan even dit, aan meer zwaarigheden onderhevig; waarvan verfcheiden oorzaken kunnen opgegeven worden. In de befchrijvingen der grenzen , komen veele kunstwoorden voor, welker betekenis wij niet, of alleen bij gisting,kennen; ook worden, bij die gelegenheid, verfcheiden plaatzen genoemd, daar wij anders geen het minfte gewag van vinden, nu en dan fchijnt ook de Tekst door de fchuid der affchrijveren geleden te hebben, en dus voor ons onverftaanbaar te zijn geworden, enz. Met alle deze zwaarigheden heeft iemand te worftelen, welke dit onderwerp onderneemt te verklaaren. — En de Lezer zal zich met de pogingen moeten vergenoegen, die hier kunnen worden aangewend, zonder dat iemand verzekering kan geven, dat dezelven in alles wel getroffen zijn.

Ik zal hier omtrent zoodanig te werk gaan, dat ik dit hoofdstuk in drie onderfcheiden af deelingen zal fchiften, in de eerste zal ik de eerfte landsverdeeling, van het land over den Jordaan, door moses reeds gefchied, aan de Stammen Ruben, Gad, cn Half Manasfe behandelen ; in de tweede en derde zullen de beide verdeelingen door josua, van het land bewesten, of binnen den Jordaan, in overweging worden genomen, te weten, in de tweede de eerfte verdeeling aan Juda en Jofef, en in de derde afdceling, de tweede verdeeling des lands binnen den Jordaan aan de overige zeven Stammen.

Deze behandeling zal ik zoo inrichten, dat ik het beloop der grenzen van eiken Stam, zoo veel doenlijk is, en de gelegenheid der Stammen jegens _ eikanderen, zal naarfpooren, vervolgends Kortlijk de gefteldheïd van den grond door eiken Ë e 5 Stam