is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PesBIJBELS. IV. BOEK, V. HOOFDST. 4-4-3,

terflond bezit van namen, en de fleden, die door den oorlog veel geleden hadden , herbouwden, zendende alleen een ligchaam van 40,000 wel toegeruste en ftrijdbare manfchap af, om dc overige Stammen behulpzaam te zijn, in het bcmagtigen van het eigenlijk Kanadn, welke manfchap, nadat deze verovering tot ftand wras gebracht, door josua, met zegening en dankzegging, terug gezonden, naa het land hunner bezitting wederkeerde, j 0 s. XXII: x - 9.

Ten opzichte van deze eerfte verdeeling, moeten wij aanmerken , dat wij nergens lezen, dat die door het lot gefchied is, maar enkel door de beftelling van moses, wiens gezag bij het volk thans groot genoeg was, om aan hem deze zaak geheel over te laten. Dus zegt moses. deut. III: 12, 13. ,, Van Aroër, dat aan de beek Ar„ non is, en de helft van het gebergte Gïleüds, ,, met de fteden van dien, gaf ik, den Rubeniten ,, en Gaditen, en het overige van Gilead, bene„ vens het gantfche Bafan, het Koningtijk o gsj 3> gaf aan ^n halven Stam van Manasfe f' yergel. num. XXXII: 33.

Bij deze verdeeling, ontving de Stam

RUBEN

zijne erf bezitting, ruben was jakobs eerstgeboren Zoon, uit le a, de oudfte Dochter van zijnen Oom labaïj. De Stam, of het nageflachc van dezen oudften Zoon van jakob, werdt, bij de tweede telling der Israëliten, die in de Mo'dbitifche velden gefchiedde, bevonden aan ftrijdbare manfchap fterk te zijn 43,730. mannen num. XXXIL7. Deze Stam zou, volgends het aloud Voorrecht der eerstgeborenen, eene dubbele t>ortw

"heb-