Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes BIJBELS. IV. BOEK, V. HOOFDST. êi

Israëliten, Rimmon Perez. III. Deel. Bladz. 364. Na de Babylonifche ballingfchap is dë Stad Rimmon weder door de Jooden bewoond geworden.

Deze zijn de Steden in het Zuiden of Zuidlani van den Stam Juda. — De Steden in de Laagte of de Nederlanden, in het westelijk gedeelte van dezen Stam, zijn■:

e s t h a ö l

naderhand aan den Stam van Dan afgeflaan. jos. XIX : 41. De inwooners dezer Stad worden Esthaöliten genoemd 1 chron. II: 53. en waren eene Volkplanting van die van Kirjath-Jearim. — De Stad was gelegen volgends eusebiüs en 111 ë ron ij mus, X Romeinfche mijlen van Eleutkeropolis, ten noorden op den weg na Nikopolis, in de nabuurfchap van

z o r a,

welke Stad in veele opzichten met EJlhaöl gelijk flaat , zijnde insgelijks aan den Stam van Dan afgedaan, jos. XIX: 41. De Stad is merkwaardig geworden, door de geboorte van simson, wiens Ouders te Zorah woonden richt. XIII: 2. 24. gelijk deze Held, na zijnen ongelukkigen dood ,door zijne Bloedvrienden begraven is in het graf van zijnen Vader manoëh tusfchen Zorah en tusfchen EJlhaöl. richt. XVI: 31. — Zorah wordt genoemd onder de Steden, die door de wedergekeerde ballingen uit Babel weder bevolkt zijn. ne h. XI: 29.

Asna (even onbekend als dat Asna, hetwelk jos. XV: 43. voorkomt.)

B 3 Za-

Sluiten