is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io% AARDRIJKS-KUNDE

Alammslecli. Ebron. Hofa. Amad. Rehob. Achjtf.

Mifal. jjamtnottt TJmma.

Afek.

Rehob.

richt. Ir 30. komen nog als Steden van Afer voor, doch welke die Stam verzuimde te vermeesteren \Akko, de inwooners van Zidon, Achlab, Chelba; doch misfchien ftaan deze Steden onder andere namen op de boven opgegeven lijst van Afers Steden, waarvan ftraks nader.

Helkath (jos. XIX125. aan de Leviten afgeftaan. jos. XXI: 31. Misfchien Hukok genoemd. 1 chron. VI: 75.)

Hali (onbekend, gelijk ook

Beten.)

Ach/af. (zie de gisfing 111. Deel. Bladz. 2x4.. dat deze Stad dezelfde is met Akko. r. i c h t. 1: 31.)

Alammelech, (onbekend.)

Amad. (insgelijks onbekend, alsook

'Mifal, dan alleen, dat wij van dit laatfte lezen, dat het aan deLeviten is afgeftaan. jos.XXI: 30.)

Beth - Dagen. (Te onderfcheiden van eene Stad van dien naam in Juda boven Bladz. 25.)

Beth-Emek (komt nergens elders voor.)

Nehie'l (onbekend.)

Chabul. (Dit is misfchien dezelfde naam met Chelba richt. I: 31. Men vindt 1 kon. IX: 12. een landfchap van dien naam, hetwelk door salomon aan den Koning van Tyrus, hiram, werdt gefchonken, welke aan hetzelve dien naam gaf. Sommigen denken, dat het Chabul, jos. XIX: 28. het zelfde zij met dat landfchap Chabul, en trekken er een bewijs uit, dat het Boek josua, eerst na salomons tijd, zal gefchreven zijn, en dat de Schrijver deze Stad hier zal genoemd hebben