is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. IV.'BOEK, V. HOOFDST. loj

ben met den naam, die in zijnen tijd gebruiklijk

was. Daar is echter gecne noodzaaklijkheld

voor deze Helling , en eene Stad Chabul kan reeds in aloude tijden dien naam gevoerd hebben, welken hikam naderhand aan zeker landfchap gaf, fchoon dit landfchap ook ergens in Afers Stam kan gelegen hebben. Meer weten wij er niets van te zeggen.)

Efron (onbekend.)

Rechob. (Twee Steden van dezen naam komen er op de lijst van Afers Steden voor jos. XIX : 28 en 30. Een van deze beiden moet vrij noordelijk gelegen hebben, gelijk uit num.XIII: 21. blijkt, alwaar de verfpieders gekomen zijn tot Rechob, daar men gaat na Hamath, hier mede moet men vergelijken richt. XVIII: 28. alwaar-van Laïs, naderhand Dan, dat geheel in het gebergte van Libanon lag, gezegd wordt, dat het lag in het dal bij Beth - Rechob, waar bij wij dan onderftellen, dat Bcth-Rechob en Rechob dezelfde naam is, vergelijk ook het gezegde I. Deel Bladz. 161.)

Hamnon (men vindt ook eene Stad van dezeri naam in Nafthali 1 chron. VI: 76. welke jos. XXI: 32. Hammdth-Dór , heet.)

Kana. (Men moet deze plaats niet verwerren met Kana in Galileë, alwaar jesus zijn eerfte wonderwerk verrichtte, joUnn. II: 1- 11. en het v/elk, haarwaarfchijnlijkheid, in den Stam.Zebulon gelegen heeft, gelijk wij, ter behoorlijke plaatze, zien zullen. — Nopens dit Kana in den Stam van Afer, vinden wij niets, dan alleen, dat ïococke (*) ons bericht, dat zijne leidslieden, op het gebergte, niet verre van Rofelein of Ras el Ain bij Tyrus, eene plaats Kana noemden, deze plaats is

heel

(*) Rsizs 11. Deel. i. Stuk. bladz, 136.

G4