Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoüd van het vijfde deel»

zesde hoofdstuk.

Kort bericht van de laatere veranderin* gen in de landverdeeling van Palaefcina , en fchets van den tegemvoordigen toejland van dat land en deszelfs bewoners. . . . Bladz. 5ó

ACHTSTE BOEK.

UITHEEMSCHE AA RD RIJKS - KUNDE DES BIJBELS IN 'T GEMEEN.

eerste hoofdstuk.

Onderzoek naar de ligging van het Paradijs. .... Bladz. 139

tweede hoofdstuk.

De eerjie woonplaatzen der Aardsvade-

ren, na den Zondvloed. . Bladz. 151

der-

Sluiten