Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjss BIJBELS. VII. BOEK, V.HOOFDST. 21

BETHMAüS,

was in josefus tijd een vlek, niet meer dan IV ftadiën van Tiberias (rf). bachiene («) gist, dat het hetzelfde is met Bethemes judith IV: 5. hetwelk daar befchreven wordt, als gelegen tegen over Esdrelon, aan de vlakte des velds, dat bij Dothaim of Dothan is. Vergelijk ons II. Deel bladz. 347. misfchien Beth-Mein in den Talmud (ƒ).

BETHNABRis.

Een vlek V mijlen ten noorden van Livias. eusebius; Beth-Nimra; zie III. Deel bladz. 148.

B E T H O M e.

Zie boven Bemefelis. Bethom is het vaderland van den profeet joè'l, volgends epiphanius.

bethrima.

In het gebergte, daar volgends den Talmud uitnemende wijn geteeld werdt.

BETHSALISA.

Een vlek op de grenzen van Diofpolis XV mijlen ten noorden van die ftad. eusebius.

e e-

(d) De vita j. 12,

(e) 11. Deel. III. Stuk. bladz. 1051. (/*) RELAND pdg, 649*

B 3

Sluiten