Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 .AARDR IJ KS - KUNDE

MicHAè'Lis merkt aan, dat er, volgends strabo, ten tijde van pompejus, twee kafteelen, Taurus en Thrax, bij Jericho gelegen hebben, en gist, dat één van beiden dit Dok kan zijn met eenen veranderden naam. Later Reizigers maken van een kafteel Doch gewag een mijl van Zefet, aan het hangen van een berg, van waar men een wijd uitzicht over het land aan gene zijde des Jordaans heeft, en van waar men op de Jordaanvlakte komt, die naa Jericho leidt (p).

d o m a e.

Volgends de gewoone lezing in voorige uitgaven van josefus (q), volgends welke het een vlek zou geweest zijn dicht bij Tiberias, doch thans leest de uitgave van haverkamp, ê» ««o'^a/c in de vlekken —

d r u s i a s,

Wordt door den Aardrijksbefchrijver ptolemeüs onder de fteden van Palaefiina gemeld, en ook op zijne kaart gevonden, geplaatst in Samarië tusfchen Nedpolis en Antipatris. Behalven dit naricht, weet men verder niets van dit Dmfi'ds. cellarius gist, dat Koning herodes deze ftad of flot gefticht hebbe, en er dien naam aan gegeven, ter eere van den een' of anderen dkusus uit het geflacht van Keizer augustus, zoo als hij ook den grootften toren, in de ïuven van Caefarea door hém gebouwd, drusus noemde (r). du"

(/>) busc hing Erdbef. Af. 5.467.

( q ) d<? vittr. 62.

(r; 10$. Ant. Jud. XV. 9. 6.

Sluiten