is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. IX. BOEK, V. HOOFDST. Ux

naam Asdod Astho uitdrukt, bedoelende het vlek Astho het welk eusebius en hieronymus flad h en Askelon plaatzen, en voor de

ltad EJthaol gehouden hebben

Asdod waji ééne der vijf hoofdlieden van de FiliVrT'T1 a Y°m de Asdodhcr heet jos. XIII- <

?o k gedoemd111" f ^ hoofd^eden van dit yoiK genoemd wordt i sak. VI: 17. Vanouds

rr°?n den"!", t£ ^ ' ***** ■ van weïen Slik re r 3d Van J°SUA nog overig waren, wo?dVn,fw r t6,G *ï J0S' X1: 22' ~ De ftad ?S ff hjSt d£r fteden ^vonden, die aan Juda, ftam waren aanbedeeld tos. XV: 4Ö.

JL;Mfar Z1J Jj d°°r die van Juda niet overhik v n ^eWorde" jj geliJk *3 anders uitdrukT L ^' ^/0B en Jéz^, dat zij

die hebben ingenomen richt. I: 18. doch ilechts voor eenigen tijd, dewiil wij deze fteden na-

tT, i^if der aantreffen" 1

Fe ^ hadden d mfi eenen

hjken Fempe , voor hunnen Afgod Dagon, in

^8° h 'T' T Dr^m te^> ^rdt te'g w jde bondkist der Israëliten gebracht, toen dezelve den Fihjlynen in handen was gevallen 1 sam v: 1. 2. en voor Dagons beeld gezet, welk beeld volgends het gewijde gefchiedverhaal, een en andermaal voor deze bondkist, aan jehova gewijd , ter aarde viel , en zelfs voor de tweedemaal z,jn hoofd en beide handpalmen ver oor, die aan den drempel des Tempels lagen, tot geel

welke"? °ntjekken,s-der inw0nere" ™

welke ter gedachtenis van dit buitengewoon gel

val de gewoonte invoerden, om den dremjel dezes iempels nooit te betreden, maar over denze.ven te fpringen. Veelen meeuen , dat de Proleet zeeawja hier op doek zEF. 1: 0. daar Ee 5 de