is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. IX. BOEK, V. HOOFDST. 443

fterkten, in en bij de ftad aanleide , ten einde fiaar in bedwang te houden. 2 chron. XXVI- 6 dsdod , gelijk alle de overige fteden in 'dat ylakke land langs de zee ,. het welk de Filijlynen bewoonden , ftondt in vervolg van tijd , toen de groote Mogendheden van Afië en Egypte ee™?r$.?,oorl°gen voerden, menigmaal bloot voor vxjandiijke aanvallen, en is in de gedenkboeken der oudheid merkwaardig, door zijne doorgeftane belegeringen. Van ééne belegering, welke van dat aanbelang was, dat men uit het bemagtigen der ftad, voor het geheele land der Filijlynen , de droevigfte rampen voorzien mogt, wordt ge. waagd jes. XX: 1. toen de Asfyrifche veldheer tarton, op bevel van zijnen Koning s argon, de ftad belegerde, en na eene harde belegering,

veroverde zonder dat men met zekerheid

weet, welke Koning van Asfyrië deze sargon wiens naam nergens elders voorkomt, geweest zij, denkende fommigen aan sanherib, anderen aan deszelfs opvolger esarhaddon, anderen weder aan zijnen voorzaat salmaneser welk laatfte ik in mijne gefchiedenis der Asfyrifche Koningen (n) gevolgd ben.

Maar, veel gedenkwaardiger is de belegering dezer itad, eenigen tijd daarna, door den Egyp. tijchen Koning psammitichus; eenen tijd>enoot van manasse, den zoon van HisKfa Koning van Juda. Deze belegering duurde 20 jaaren, eer deze Vorst zich van de ftad meefter maakte, en was, gelijk de gefchiedfchrijver 11Erodotüs reeds heeft opgemerkt, de allerlang.

duurs) Geplaatst in de Akidemie der Geleerden UI. Deel. u. öfiin. (iiadz. 185,