is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 AARDRIJKS-KUNDE

duurigfte belegering , daar de gefchiedenisfen van weten. Dat de ftad in deze langduurige belegering, en bij de daar opgevolgde overmeeftering, verbazend veel geleden heeft , kan men ligtlijk opmaken, zoo dat zij naauwlijks meer het geraamte van haaren voormaligen toeftand zal vertoond hebben ; en dit is de reden , waarom de Profeet jeremia XXV: 20. na de vermelding van Askelon, Gaza, en Ekron, ook van Asdod, fprekende, het zelve, het overblijf zei van 'Asdod noemt.

Eene geheele verwoefting wordt verders aan deze ftad Asdod bedreigd, door den Profeet amos 1:8. ,, Ik zal den inwooner uitroejen uit Asdod." En III: 9 —ir. „ Doe het hooren in de Palei-

zen van Asdod — de vijand zal uwe fterkte van „ u nederftorten, en uwe Paleizen zullen uitge„ plunderd worden. " Insgelijks, zefanja II: 4. Asdod zal men op den middag verdrijven." Op den middag, dat is, in het midden van haaren bloei, als zij op geen onheil bedacht zal zijn. —

zach. IX: 5 — 7. worden, gelijk aan andere Filijlynfche fteden, dus ook aan Asdod, rampen vooripeld, en onder anderen van Asdod gezegd:

De bastaard zal te Asdod woonen." Het woord, door bastaard vertolkt, kan vreemdelingen , maar bijzonder vreemdelingen van het laagfte en flechtfte foort, uitfchot van het menschdom, gepeupel, te kennen geven. — De mening is, nadat Asdod zal veröverd zijn, zal er eene volkplanting van vreemdelingen , en wel van een allergeringst foort, ingebracht worden. — Het welk de uitleggers meenen, onder alexander den Grooten, vervuld te zijn.

Onder de genen, welke de Jooden, na hunne wederkomst uit Babel, trachtten te verhinderen,

om