Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t6 AARDRIJKS-KUNDE

XI: 4. Ezech. XXIX: 5. Ook getuigt diodokus siculus , dat de Nyl overvloed van visichen heeft (a).

Bij den Nyljlroom, gelijk ook op moerasfigeplaatzen , wast het Papierriet, welks wortel de inwoners voor brandhout gebruiken, en er allerhande vaten uit maken. Uit de fchilferachtige bladen maakte men van ouds fchuitjens , hoedanig een dat was, waar in mos es door zijne ouderen gelegd werdt, exod. II: 3. Ook heeft men er gewag van jes. XIX: 6. thans echter is er weirug or niet van dit Papierriet over, doordien de inwoners het te veel gebruikt hebben (Z>).

Onder de merkwaardigheden van deze rivier moeten wij de Krokodillen niet vergeten , die zich in dezelve onthouden, en van eene ongemeene grootte zijn , dikwijls ^20 en meer voeten lang. Deze maken het reizeri langs den Nyl zeer gevaarlijk , doordien zij zich in de biezen aan den kant der rivier verfchuilen , en van daar de menfchen overvallen. De Profeex EZEcmè'l XXIX: 3. hetft er eene fchoone dichtkundige leenfpreuk van ontleend , om er den Egyptifchen Koning iarao hophra door te kenfcnetzen en te befchrijven. Het zelfde beeld komt ook ezech. XXXII: 2. voor. Ja, men wil, dat zelfs de naam farao eigenlijk hetzelfde als Krokodil zal betekenen , en daaróm aan alle Egyptifche Koningen gegeven is, omdat de Krokodil het voornaamfte en onderfcheidenfte dier van Egypten is. ( c)

In de noordelijke deelen, en laage landen langs den Nyl heeft men heerlijke weilanden, in die

moe-

(a) Vergelijk mijnen Bijbel verdedigd V. Deel. bladz. 26.

(b) shaw Reize II. Deel bladz. 168.

(e) FABüR over ha&mar Waarn, van het Oostsjt, IV. 34,

Sluiten