Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35° ALGEMEEN

Sogane, V. 53.

Solyme. V. 54.

Sortk. beek of dal. I. 3^4.470.

Spanje, befchreven, VI. 305.

bijzonderheden van den

Christen godsdienst in dat

lan !', VI. 307. —— wijn .1. 263. Sparta, ftad. VI. 241. Spelonlcn . zie Holen. Springhanen. I. 284. worden

in het Uosten gegeten. I.

2P4. Stadie , I. 85.

Sta»,men. De Ifra-liten der X ftammen, op verlof van Cyrus, mede in hun land te rug gekeerd , IV. 347-

Steden , niet aanzienlijk ia Palaeftinst, I. 7$. op hoog ten gebouwd, II, 15. dest Koninklijke fteJen in K-i«jasrt, III. 196. men vindt vele puinhoopen van fteden ook in de woestijn , V, 78.

• bouwen is , dezelve

vcrfterken, I. 78.

Steenachtig Arabië is Petrxlsch Arabië,V. 4C0.

Sfenrotzen ,, niet altijd onvruchtbaar , I 29. 218. op dezelven fterkten gegebouwd, I. 30. 219.

Stoel (St. Pieters,) te Rome, VI 303.

Straatentejerufalem. II. 37. 59. • —* van Damaskus, I. 227.

• van Samarici, II. 338.

Strcto 's burg, IV. 455.

Stroomen, I. 36.

Si-ccoth gaf den naam aan Scy thopolis, II. 353. of er

tweederlei Succoth zij geweest ? II. 356. befchrijving der ftad, III. 113. legerplaats der Ifraëliien , III. 311.

Sud, rivier, VI. 81.

Suël. IV. 208.

Suf, III. 3JL5.

Suhiter , waarfchijnlijk van

den ftam Sua. V. 397. Sunem, IV. 96. Sur, V. 54.

• \voestijn, III. 323.

■ of Pelufium is? VL 56".

Sufan, ftad , VI. 147.

Sykomorus, of wiide vijgeboom , II. 280. zie Vijgeboom.

Syëne, thans Atfevan, VI. 60»

Sykiminoti, V. 54.

Syrakuze', ftad, VI. 277.

Syrië, en Palefiynsch Syrië, L 147.

■ naams - oorfprong. V. 307. uitgeftrektheid , V. 308. fchoonheid , en luchtgefteldheid, V. 310. rivieren , V. 310 , 311. lotgevallen', V. 3 14.

Syrof'cnicië,, zie. Fenicië.

T.

'öU'adnach, ftad, III. 214.

Taawth-Silo, IV. 46.

Tabbath, IV. 1S0.

Tabeèra, legsrplaats der /» Jraëliten , lil. 352.

Tabernakel, waar heen gebracht is , van Silo , II» 389.

Tabemen, (ds drie) VI.287.

Sluiten