Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD dtr

Afd. III. Vestiging der Franfcben op

Madagascar. Befcbryving deezes Eilands. . . bl. 12.

IV. De Franfcben Jïeïlen Suratte tot bet middelpunt van baaren Koophandel, Schets van deeze vermaarde fad, en van Guzuratte, waarop zy gelegen is. 22.

V. -danjlag der Franfcben op 't Eiland Ceilon en op St. Thomas. Hunne vestiging te Pondicbery. 44.

VI. Vestiging der Franfcben op Siam. Hunne uitzigten omtrent Torquin en Cocbincbina. . 4^.

VII. Verlies en herwinning van Tondicbery, zedert de voornaamfe Bezitting in Indie geworden. , 67S

VIII. Verval der Franfche Maat.

fchappye. Oorzaaken bier van. 71.

IX. De Franfcbe Maatfcbappye ontvangt een kortduurende luister

Sluiten