Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 GESCHIEDENIS

IX.

BOEK.

gemaklyker dei poorten om verre werpen^ welke het goud en de Diamanten verdeedigen. Van hier dat het Hof van Lisbon zich niet vergenoegd heeft met het verfterken van Rio - Janeiro.

Tusfehen het Kapitanaat St. Vincent en den mond van de rivier la Plata, legt eene onvrugtbaare kust, van ongeveer honderd vyftig mylen lang. Dewyl de Portugeezen door geenerlei beweegredenen wierden uitgelokt om zich aldaar te vestigen, was zy ten allen tyde verwaarloosd. Het goud, onlangs gevonden in de rivieren, welke deeze wildernisfen befproeien, heeft eenige volkplanters uitgelokt; en de Regeering heeft de zorge op zich genomen , om eenige vastigheid te geeven aan deeze nieuwe bron van rykdommen. Langs de kust heeft men eenige posten gefteld, en voornaamlyk St. Catharina verfterkt.

Dit eiland, welk alleen door een zeer eng kanaal van het vasteland wordt gefcheiden , heeft ongeveer negen mylen in de lengte en twee in de breedte. Schoon de grond van dit eiland niet laag is, kan het, egter, op geen grooten afftand gezien worden : dewyl de bergen van het naastgeleegen vasteland het ■ met hunne fchaduwe bedekken. De Zeelieden vinden 'er een altoosduurende Lente , voortreffelyk water , een grooten overvloed van hout, uitgezogte en eene groote verfcheidenheid van boomen en vrugten, peulvrugten, welke meest in den fmaak van den Zeeman vallen, een klimaat, dat overal zuiver is, behalven omftreeks de haven, alwaar

Sluiten