Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 5

lies. Wie zou daarenboven durven ontdekken de flegtc ftreeken, die in 't werk geftelt worden om die penningen ongemeen te doen verminderen, alvorens zy tot s'Lands onkosten gebruikt worden ? In de eerfte tyden der Republiek was s'Lands magt veel geduchter , fchoon'ernatuurlyk veel minder inkomften waren. De Regeerders zagen toen niet dan al te klaar de noodzakelykheid, om de Republiek op eenen vasten voet te Hellen, en gevreest te maken. Ieder inwoonder werkte mede tot het algemeen welzyn, cn de Prinfen van Oranje wierden bekleed met de magt, om te waken op het gedrag van hun, die s'Lands financiën beftierden.O)

Voor 't overige hoe vervallen ook hunne financiën zyn, hoe diep de kasfen der meesten

(a) Wy bekennen niet wel te weeten wanneer 'er onder de Officiëele leden van de Republiek zodanig eene depredarie als hun hier door den Schryver aangewrecven word, heeft plaatsgehad: dat "er in het bellier der ambten door zomtnigë bedrog is gepleegt is zeer inogelyk; dat daaromtrent by de Unie tot voorkoming van fraudes inogelyk nog niet genoegzaam is voorzien zon kunnen wezen, want dat zulks aan de Princen van Oranje in der tyd algemeen zou opgedragen zyn gcwecst> |s iets daar wy geen kelims van hebben.

Sluiten