is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108 ABRAHAM. Is M A E L. I s A A c.

twee Zoonen ter waereid , moab en benammi, die vervolgens V'aders van Volken geworden zyn , van welken wy in het vervolg zullen Ipreeken. — Intusfchen was aan abraham een groot Geflagt beloofd; dog hy kreeg geene Kinders. Op raad van sara , zyne Vrouw , nam hy hagar , zyne dienstmaagd , ter bywyve , en deeze baarde isMAëL , die daarna, ter vermydinge van huisfelyke twisten en om andere redenen , ten huize werdt uitgezet. Wy zullen deezen Zoon met den tyd zien worden een' Vader van een ander Volk, dat Ttog beftaat. Maar hy was de regte erfgenaam, de Vader van 't egte bedoelde Volk niet. Abrahams Geloof werdt dus lang beproefd , en het hadt zyne nuttigheden. Eindelyk , om alles verwonderlyk te maaken, toen Man en Vrouw beide bejaard waren, kwam isaac ter waereid , het van God beloofde Kind : des juichte het ganfche Huis. Deeze Zoon wies op , en beloofde veel goeds. De Vader hadt vooraf, gelyk ik zeide , lang gelegenheid gehad , om de zwakte en fterkte van zyn Geloof te ondervinden. Nog bleef hy een Leermeester van Godsdienst en Geloof. Dit laatfte was niet zeer bekend. Men moest dan zien en leeren, wat trap van kragt het geeven kon , en tot welk eene grootheid de ■Ziel zelve , daardoor , onder het zidderen der .natuur , indedaad kon opklimmen. Abraham ,

zyn