Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvinding üer schryfkonst. 227

Dan de gewigtigfte en nuttigde Uitvinding, hun toegekend , was , dat een zeker Man, thaut of thöt genoemd, in de agt- of negentiende Eeuw na de Schepping, de schryfkonst uitvondt. In dezelve hadt het geheele Menschdom overgroot belang. Om do Gedachten, die niet te hooren , of te zien zyn, uit te drukken, zo werden de Geluiden of de Spraak aan den Mensch door God geleerd. Van Geluiden kwam men tot Tekens , die wy Letters noemen. Van vyfè'ntwintig Geluiden , Letteren of Tekens maakte men Woorden, genoeg voor millioenen Gedachten , voor millioenen Menfchen en Eeuwen , zonder dat de een behoeft te zeggen , dat een ander vóór hem gezegd heeft. Men zette, anders voorby vliegende, Gedachten door Letteren op het papier , of op het geen men toen daarvoor gebruikte. Een ander verftondt de betekenis deezer Letteren; en dus bleeven Zulke Gedachten , eenige. Eeuwen na den dood der Schryveren, zo duurzaam levendig en klaar voor de volgende Geflagten , als zy Waren voor de geenen , die ze fcerst vormden. Hoe veel merkwaardigs , goeds en nuttigs, als men voorheen leerde , uitvondt of er gebeurde , is niet door deeze Konst bewaard geworden, en tot ons gekomen ! Hoe aangenaam is het , aan eenen Vriend , twee of drie duizend uuren P 2 van

Sluiten