Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PYRAMIDEN. 343

bouwen , of hunnen Naam beroemd te hebben willen maaken , of hunnen Nakomelingen tekenen hunner zugt tot de pragt te hebben willen agterlaaten, en , waarfchynlyk tevens tot hunne Begraafplaatzen te laaten dienen. Dan zie hier , myn Leerling! de ydelheid van zulke onwaardige poogingen. De gezogte , Roem , de Nagedagtenis hunner Perfoonen zyn hierdoor niet verkreegen of gebleeven. Wat al verwoest niet de Tyd ? Der Konuigen Naamen , zo die hier begraaven zyn geweest , zyn heel verlooren : wat meer is , de Naam der Stichteren zelf is niemand bekend. En wie zou ^ alles wél ingezien , hun daarvan den beoogden lof met grond kunnen geeven ? Alles , ja ! is grootsch, ongelooflyk verbaazend; maar wat is het meer? Het gean wy er van kunnen zeggen, beftaat hierin, dat de Egyptifche Koningen andere en in 't algemeen veel nuttiger Werken hadden kunnen en behooren aan te leggen. Plet eenig voordeel, welk zy daardoor hunnen Onderdaanen aanbragten , was hierin gelegen , dat zy eenige duizend Arbeiders, door dit langduurig werk , bezigheid en onderhoud verfchaft hebben :. dan , dit is niec genoeg. Willen Koningen roem hebben , dat zy daartoe alles infpannen ; doch zo , dat de tegenwoordige Onderdaanen daarvan nut trekken , en tevens de grond gelegd worde ten voordeele der toeY 4 ko-

Sluiten