is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtkundige en prosaïsche mengelwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M "IJ X E VERWACHTING. 93

Mijn teedre ziel bezwijkt door 't hijgende verlangen.

Ach ! dat mijn jeugd verwelk', gelijk een lenteroos, Daar de Eng'len reien mijn' ontboeiden geest ontvangen!

Welaan, o dood! ik bloos Door zagten wellust. 'kZie, ja 'k zie uw feis reeds glimmen.

Tref: 'kbeef niet; neen: ik word door Hemelvreugd gevleid. Ginds opent zich het graf; 'k zie aan de donk're kimmen De daagende eeuwigheid.

DE