Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE LEERREDE.

OVER

DEN GEEST, DIE IN HET ALLERVOLMAAKST GEBED DOORSTRAALT,

E N

D\K GEMOEDSGESTALTE, WELKE DIT GEBED IN DEN BIDDER VERONDERSTELT.

De aanleidende oorzaak, en het hoofdoogmerk van het Gebed des Heeren te leeren kennen — dat was het, dat heden over agt dagen onzen aandagt bezig hield; en nu zult gy buiten twyfel verwagten, myne waardfte Hoorers, dat ik u thands een gedeelte van hetzelve verklaaren zal. Dit was in het eerst myn voorneemen ook, ja ik verheugde er my reeds over dat ik gelegenheid vond, om u de uitdrukkingen van het onze Vader, welke wy zo dikwils in onze gef^rekken met den hoogen God gebruiken, en nogtands dikwerf of in het geheel niet, of flegts half vcrftaan, en in derzelver gewigt en nadruk niet meer kennen, duidelyk, verftaanbaar en weer op nieuw gewigtig te maaken; want

gy

Sluiten