Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig6 LEERREDE

Godzaligheid uitremunten, terwijl zij alle anderert beneden zich rekenen, en ook met de meeste menfchen weigeren omtegaan. Dit heeft de Here jesus veroordeeld! Wij mogen ons niet verheffen! Want wat hebben wij, dat wij niet hebben ontfangen. Het was immers ook de Here jesus ,

die allen opzocht om allen te kunnen weldoen. — Hoe kan men naar Paulus les ook aan allen weldoen, bijaldien men zich onttrekt. Gij dan Godzaligen ! toont met uwe daden, en in cprechtheid, dat Gij uwen evenmensch liefhebt. Toont ;dat door elk enen liefde te bewijfen, en nooit door ftuursheid, of zelfs verheffing hem te

honen ! — Zijt vriendelijk jegens allen!

Zijt hulpvaardig voor allen — voor uwe vijanden zelfs! — Onttrekt U nooit, wanneer Gij — (daar toe verzocht, of niet) — in ftaat zijt, oin uwen medemensch hulp re bewijfen. Vooral zijt Gij zulks verfchuldigd, wanneer men het van U begeert. -

Doet wel aan allen - elk naar zijnenfiand, en de betrekking, welke Gij er op hebt, vooral aan de Huisgenoten des geloofs. - Let hier wel op - ik bedoele zulke huisgenoten des geloofs niet, welke van hunne Godzaligheid een ambacht maken, en daar op rond reifen om te bedelen. Meestal is dit foort van menichen te lui van aart om op ene eerlijke wijfe door de wereld te geraken, waarom het niet mooie woorden iets van de harten der eenvoudiger} zoekt aftetroggelen. Wacht ü voorde zodanigen!

Sluiten