is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen over den leertrant van Jesus, met betrekking tot de denkwijze en het spraakgebruik der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS. V. AFD.

VIJFDE AFDEELING.

Alles komt bij deze vraag voornaamlijk op zekere kenmerken aan, waardoor men de Leer en den Leertrant. — Waarheid, die geloofd moet worden , en toegeeflijkheid aan de Folks-begrippen , welken wij nu zouden moeten verlaaten, onderfcheiden kan. Dergelijke kentekenen worden bijgebragt , nader bepaald, en met voorbeelden uit Jesus redevoeringen opgehelderd.

"Wanneer Jesus in zijnen eigen naam , en voor zichzeiven iets zegt, zoodat zijn eigen gevoelen en overtuiging uit zijne woorden duidelijk blijkt, moet het zuivere waarheid, en geene bloote toefpeeling op Volks - begrippen Zijn. In dit geval is dc Helling, die uitlegkundig waar is, altijd, gelijk voor de eerfte Toehoorers, zoo ook voor ons lecrftellig waar.

. Men vindt natuurlijker wijze veele plaatzcn in het Nieuwe Testament., in welken men den uitlegkundigen waaren zin, van het geen lecrftellig waar is, en ook door ons geloofd moet worden, onderfcheiden moet. (*) Het eerfte kan plaats vinden zonder dit. Bij voorb. Joh. IV: 12.' zegt de Samaritaarfche Vrouw tot J es u s; Zijt gij meer dan onze vader Jakob? De Samaritaanfche Vrouw hield derhalven klaarbüjklijk den Aartsvader Jakob voor groeier dan Jesus. Dit is uitlegkundig waar , maar de gedachten waren evenwel valsch. De Euangeiie. fchrijver

ver-

(*)SToa»s Disp. de fenfu hiftor. p. sa. &c F 3