is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen op de prysverhandelingen tegen Priestley, inzonderheid op de verhandeling van [...] C. Segaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï@6 )

Wyders ziet Vader Segaar zeer veel kracht in de volgende woorden: welk eene weierver. gelding zullen wy hem (Jesus) dan geven, of welk eene vrucht, waardig dat geen, welk hy ons zelf heeft gegeven ? Hoe veele heilige werken toch zyn wy hem niet fchuldig ? want hy heeft ons met het licht begenadigd; als een Vader heeft hy ons Zonen genoemd; ons. die verloren gingen, heeft hy behouden. Dit moet NB. bewyzen , dat men dies tyds over de Godheid van Jesus op dezelfde wyze dacht, als naderhand onder de rechtzinnigen is vastge\cld! Aces discours preflans quefauroit-on répondrel Brandt zulk een offer, vraagt de Profesfor, op het altaar van het hart eens Kristens, ter ere van eenen, die niet meer dan een mensch is ? Ziet hy hier waarlyk eene onmooglykheid in ? Dan zou ik wel haast befluiten, dat de Heer Segaar de fchriften der genen, die Socinus volgen , nimmer gelezen heeft: want daar vindt men verfcheiden plaatfen, welken nog veel flerkerzyn. By Dr. Priestley, kan de Profesfor ook dergelyke uitdrukkingen vinden, en zich ten vollen overtuigen, dat zulk een offer op het outer van gezegde harten brandt (170). ; v En

. (170) Zie b. v. Priestley's ferious addresf to maften tffamilies, witk farms of family-prayer.