Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar is gewislyk niets edeler, dan een Christen Leer aar, die tevens wysgeer en menfchenvriend is, gelyk 'er geen beroep is, waarin de wysgeer zoo veel gelegenheid vindt, om het waar geluk en de volmaaktheid der menfchen te bevorderen. Gsef eent Gemeente eenen Leer aar, die een waar menfchenvriend is, die de waarde des Christendoms kent; naar het voorbeeld van onzen Zaligmaaker, het weezen van den Godsdienst in de liefde tot God en den naasten fielt, die dus meer aandringt op de beoeffening van Christelyke deugden, dan op het nabauwen van duistere Schooltermen; geef, zeg ik, eene Gemeente zulk een Leer aar, en gy ziet de wenfchen der wyste Wetgeevers van zelfs vervuld.

Doftor hirzel, aan den E. Heer hulshof. Vervolg van den Wysg. Landman, Bladz. 24,

R E-

Sluiten