is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDRUKKING. 243

•heid toegezegd ; maar zy beloofden ook ons volgens de gemaakte Wetten te zullen regeeren , ons te zullen befchermen , en fleeds gelukkiger te maaken: dan , in ftede van dit te doen , brengen zy onze rykffce Burgers omhals , en maaken de overigen tot Slaaven. Hun wil is de eenige Wet, welke zy volgen. Wy zyn gedwongen hun telkens te helpen, om Landen te veroveren , en hen daardoor magtiger tc maaken. Treffen wy eens eenen goeden Koning aan , onvoorziens komt er een Hout heerschzugtig Mm , Haait hem dood, cn zet zich zeiven , geholpen door Lieden , die alles om geld doen , op den throon. Der Koningen Zoonen onteeren onze Vrouwen, en de Vaders verdraagen dit in dezelven. Zy zyn goeds moeds , en wy lyden. Zy zeggen , de Goden te eeren ; maar zy worden daardoor van hunne wandaaden niet weerhouden. Zo is het ons gegaan , en zo kan het , loopt alles op zulke fchyven voort , meer met ons gaan. Dat wy dan denken, hoe wy, op eene andere wyze , volgens onze Wetten, gerust kunnen leeven ! De Koninglyke Heerfchappy eindigde voor altoos, en de VolksRegecring vervange derzelver plaats. " . . . . Daar hebt gy de wyze , op welke het

Vorst-