is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGEMEESTERS. 251

Medeburgers te kunnen verantwoorden ; en moesten des ook altyd gereed Haan , om rekenfchap van de bediening huns Ampts te geeven. Kon men hen van wangedrag

overtuigen, dan werden zy geftraft.

De voorige Koninglyke Raadsheeren werden geenzins afgezet ; doch zy dienden , om , als Raaden en Medehelpers , den Burgemeesteren in alle beraamingen by te ftaan, en zelfs werden de overige Burgers van Rome , doorgaans het . Romeinfche Volk genoemd , daar by in getrokken , wanneer er over Oorlogen of Verbonden met andere Natiën ? over nieuwe Wetten , of over andere zaaken van groot gewigt moest beflooten worden. — Het beroemde Romeinfche Gemeenebest ontftondt uit deeze inrigting , welke een nieuw middel was , om Rome eenen hoogen trap van vermogen te doen bereiken. Het getal deezer Burgemeesteren , die , jaar om jaar , werden aangeftcld , nam door den tyd zodanig toe , dat er weinig Ryken zyn geweest, die zulk een groot Lichaam van aauzienlyke Mannen konden aantoonen ; en geen Land , waarin Burgemeesters regeerden, werdt immer zo groot, als deeze Staat. Hierdoor kon één of meer de overigen , op geene onregtvaardige wyze , onderdrukQ 4 ken ;