Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

DER

ZAMENSPR AAKEN,

XXI. ZAMEKSPRAAK 'ÓVER DE NIEU¬

WE HISTORIE DER JOODF.N TOT DEN DOOD

van v jesus. i Bladz.; i.

'A w'i i /V •. • I

XXII. TOT JERUSALEMS VERWOESTING. , . 46.

' XXin. IN DE XVII LAATSTE

EEUWEN. . . 80.

' xxiv. DER ROMEINEN ONDER

DE HEIDENSCHE KEIZERS. IüG,

XXV. ONDER DE CHRISTEN

. ' . KEIZERS. . . 1C<5>

xxvi. -3 ONDEIJ, DE EXA&CHEN,

EN VAN HET griek-

SCHE KEIZERRYK. . 2Ö2.

XXVII. ' TOT HUNNEN ONDERGANG , EN VAN DE LOMBARDEN EN PERSEN. 2QÏ.

XXVIII. * CHRISTtNEN VAN DE

I TOT DE VI EEUW. 1 3ii.

^ XXIX. ■ - VAN DE VI XIII. 379.

XXX. VAN DE XIII — XVL 459.

D E

Sluiten