is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ha jooden in düitsciilan'd.

en moses Wet. In den jaare 12G4 wend-.

de een Boer, zynde een Geestdry ver, met haame raind flaisch , voor, dat hy van God geroepen was, om de J„odm te verdelgen. Hy verbrandde indedaad allen van die Natie in Beyeren en Frankenland, mardocheus van Oostenryk fpeelde een gelyk- fpel; maar hy werdt , in den jaare 13IO , deswege gehangen. Zeker armleder , die ook al Veelen met de wapenen hadt omgebragt , werdt door Keizer lodewyk van Beyeren het hoofd afgeflaagen. Lodewyk de I. Koning ' van Hongarye, na dat 's Pausfen be. fluit tegen den woeker hen in veele ongevallen gebragt hadt, joeg hen uit zyne Staaten. De Secle der Gecsfelaars deedt hun daarenboven , in den jaare 1349, veel ]yden, en men hielde hen ook daarna voor de oorzaak een er opgekomen Pest. Kazimir de groote mogt hen in Lhthauwen befchermen :, maar in Prang verbrandde men , in den jaare 1391, hunne Synagoge: te Spiers en te Gotha rigtte men een bloedbad onder dien aan : elders befchuldigde -men hen van de bronnen vergiftigd te hebben : en, hoewel de Keizer hen befchermde. dwong hem egter het Volk, om of de Jooden te verbannen , of om hen van Geloof te doen veranderen. Zie welk eene agtervolging van ellenden, deezer rampzalige Natie overgekomen ,