is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valens. g r a ti anus.

233

In eene Boeren-ftulp door vuur om hals raa-, ken ! De Voorzienigheid heeft dikwerf den Vorften geleerd, dat zy Menfchen zyn, en foms op zulk eene wyze om 't leven raaken , waarvoor een gemeen Krygsknegt behoed wordt. . . . valens magtig Leger kon dit niet voorkomen. gratianus was reeds op weg met een leger om hem te helpen ; maar door hoogmoed gejaagd, wilde valens, zonder hulp van dien Vorst, eene roemryke overwinning bchaalen. Een Christen Leeraar boodt , als Gezant van fritigerm , der Gothen Koning, hem vóór den flag den vrede aan op redelyke voorwaarden. De meefte zyner Bevelhebberen riedden hem dien ook aan: maar valens oor Was doof voor alle aanbiedingen , en hy ftelde dwaaslyk eene onzekere overwinning boven eenen vasten vrede. Hoogmoed en ftyfzinnigheid waren dus de oorzaaken van zynen ondergang. Dan , dit treffend voorbeeld is nog niet genoeg geweest , om de volgende Koningen tegen die kwaaleii te behoeden.

V. Wat bedreef daarop gratianus ?

A. Gratianus ,' befchouwende de onrustige tyden , die hy beleefde , begreep , hoe noodig een braaf Man hem in het Ryksbeftuur ware. Hy verkoos dan , in den jaaie 379 , theodosius , Zoon des vermaarden

Graaft