is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maximus. valentinianus II. 235

dwingen kon. Voorheen hadt men nooit meer hulptroepen dan eigen Soldaaten genomen , het geen wél was; maar nu verliet men die goede Staatkunde. Dus kreegen de Vyanden voet in het Ryk. De nadee-

len hiervan zag men te laat. Intus-

fchen ftondt maximus , Bcftuurder van Brittannie tegens hem op, en ftak over in Gallie i doch gratianus werdt fchandelyk van zyn Leger verlaaten, en door verraad omgebragt. Zo ongelukkig raakte deeze jonge Vorst, van de Ouden hoog gepreezen om zyne zedigheid , regtvaardigheid , gemaatigdhcid , en godsvrugt, van kant. maximus verkreeg daardoor Gallie en Spanje, en liet Illyricum , Italië en africa aan valentinianus den II, den Bloeder van wylen gratianus. theodosius , die reeds onder den laatften zo dikwerf het zwaard tegen de Cothen hadt getrokken , wilde door eenen oorlog geene nieuwe rampen over het Ryk brengen, en, nu door maximus tot eene verbindtenis aangezogt , willigde hy dezelve in, en erkende

hem voor Ryksgenoot. valentinianus

de II. hadt een tyd lang rust, in welken hy bevel gaf tot het herbouwen en vergrooten van de St. paulus-Kerk te Rome; hoewel het werk niet begonnen werdt vóór honorius tyd. De rustelooze maximus viel hem daarna op het lyf; des hy naar theodosjus

1U. deel. P Vlugt-