Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ho nou rus. eutropius. 231

oogen. Dan dit was alles niet. In plaats van den jongen arcadius zagtkens tot het beftuur des Ryks aan te voeren, gelyk eenen braaven Staatsdienaar betaamt , trok hy, alleen om zelf te heerfchen, hem van de Regeering af, en hieldt hem, om op niets anders te kunnen denken, bezig met het houden van Feesten. Welke fnoode en verfoeilyke ftreeken ! V. En hoe ging het honorius ? A. Hy was, gelyk zyn Broeder , van de Onderdaanen niet hoog geacht, 't geen altyd zo gaat, wanneer de Staatsdienaar en niet de Vorst zelf regeert: des hadt stilico genoeg te doen , om 's Keizers gezag (taande te houden , en eenen opftand in afriCA te dempen. Terwyl nu zyn Broeder arcadius mede in fchyn; doch eutropius in waarheid regeerde , ftondt tribigild , een Gothisch Bevelhebber, en deszelfs Vyand, tegens hem in asia op, en floeg arcadius Leger; doch boodc hem den vrede aan , mids eutropius in zyne handen gefteld werde. Dit floeg men af. eutropius kreeg egter de fchuld; des hy , die de Gothen hadt bevorderd ten nadeele des Ryks, nu door hen werdt vervolgd. Dan , al kwam hy thans niet om het leven door hunne handen , hy werdt egter daarna afgezet en ■onthoofd. De Keizerin eudoxia zou toen P 4 ul

Sluiten