Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

D ER

Z A M E N S $ R A A$L EjN.

xxxi* 2amej9spk.aak, ,over; de iii^- | J [QT ï torie der christenen

in de XVI eeuw. Bladz. i.

, J JE2iCl

xxxii. in de XVII eeuw. . , I09.

xxxm. —— in de XVIII eeuw. 204.

xxxiv. — kerkelvke historie • ____

van ons vaderland , ■ in de eerste XV eeuwen. . . 312.

xxxv. ——— in de xvi eeuw. 367.

D E

Sluiten