Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r0usseau. volt ai re. 231

ze van fchryven ; doch wegens veele tegenftrydigheden , ongerymdheden en flegte beginfelen nooit geloof by verftandigen heeft kunnen behaalen. Hy was een groot Wysgeerig vernuft ; doch wild cn ongeregeld , volgens de hcerfehende manier zyns tyds , en , door de begeerte om voor eenen ftoutfpreeker gehouden te worden , tot de Ongeloovigen overgeflaagen. Hadt hy de Heilige Schrift met zo veel aandagts als andere Boeken geleezen , hy zou , vvaarfchynlyk, in het III Deel van zyne Emile (een Boek over de Opvoeding van Kinderen) het Evangelie zo niet aangerand hebben. De ondankbaare wyze , op welke by van Lord hume , zynen Weldoener in Engeland, gcfcheiden is , doet duidelyk zien , hoe weinig hy zyne gegeeven' Lesfen gevolgd heelt. Hy is daardoor geweldig gedaald by de geenen , die hem anders hoog achtten. De Voorzienigheid wilde , dat hy, zich zeiven, en dus ook zyne valfche Stellingen , juist in het laatlte van zyn leven , zou verag-

telyk maaken by de Waereld. Voeg,

by deezen , voltaire , die den eerften rang verdiend heeft onder de Spotters met den Godsdienst , en den naam van Apostel des Ongeloofs verkreegen heeft , om dat hy getragt heeft, door gansch europa Aanbidders en Leerlingen te verzamelen. Wat hy P 4 in

Sluiten