is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ballingschap. vervolging. 435

Huizen werden er geruimd van Menfchen, die hunne middelen en hanteering in andere Oorden bragten. Vrouwen, die haare geweeken' Mannen buiten 's Lands bezögten, mogten niet wederkeeren. Nieuwe Plakaaten gaf men tegens 't drukken van Boeken. En hoe veel bloeds werdt er , in de jaaren 1569 en 1570 , tevens vergooten ! Die , op last der Regeering , te Groningen de Beelden , ter voorkominge der ftormery , hadden afgenomen , werden gedood , terwyl dezelve niet wilde weeten , daartoe last gegeeven te hebben. Binnen drie dagen werden zeventig Burgers te Valenchièn onthalsd, dirk Willemszoon , een Doopsgezind Burger van Asperen , (want die zyner Gezindheid werden ook ftreng vervolgd) nagezet door eenen Geregtsdienaar , vlugtte en raakte in den winter over het ys ; maar de ander daarin. In dien nood keerde hy terug, en behoedde, in groot gevaar , het leven zyns Vervolgers. De dankbaare zogt toen zynen weldoener te fpaaren. Dan , een Burgemeester, juist op flag komende , belastte hem , dirk te grypen , die daarop wel haast ten vuure gedoemd werdt. Buiten de Stad aan de zyde van Leerdam, voerde men het vonnis uit. De Wind dreef de vlam van 't bovenlyf af, des het onderfte 'langzaam verbrandde. De geweldige pyn deedt den Lyder meer, Ec 2 dan