is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alva's wreedheid. 437

Hntwintig duizend Guldens te flaan, baarde eene geweldige verbittering.

V. Wat gevolgen hadt zyn bedryf?

A. De Wreedheden van deezen Tyran , die , zo als men voorgaf, 's Lands verwarde zaaken zou redden , gaven , door 't Godlyk bellier, eene andere gedaante aan den treurigen ftaat des Vaderlands , welks Verlosfing men niet aan Menfchen, maar aan den Hemel moest leeren toekennen. De ftrengfte Roomfchen haakten zelfs naar verandering. Hollands Hof liet in alle Steden , en , vooral te Amfterdam, Procesften en Bededagen houden , om God te fineeken, dat Hy alva's hart wilde vermurwen. De Minderbroeders fcholden hem , openlyk, voor eenen Tyran en fchender der Regten. Door de Kerkplonderingen . waren de harten der Roomfchen tot de Landvoogdes overgeflaagen; maar alva's Dwinglandy deedt hun nu het oog , om hulp , naar de Gereformeerden flaan , en naar de lieve Vryheid zugten. Niemant, daar hy vry gebooren was, wilde een Slaaf weezen. alva ging intus¬

fchen voort met Gereformeerden en Doopsgezinden te vervolgen, en liet, in den jaare 1571, op 's Konings Naam, een Register van verbooden' Boeken (Index Expurgatorius) , alleen ter voorlichtinge der Inquiftteuren, om ze te vernielen, opftellen. plantyn drukte hetzelE e 3 ve;

I