is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° verlossing voor 't land.

Priesters weg, en welken ademtogt gaf die opruiming niet ! Uit de Roomfche Kerk te Veere fmeeten de Soldaaten de Beelden, en men ging er in prediken. Te Dordrecht beftondt men zulks te doen onder eenen Lindeboom by den Kolveniers - Doele; maar zich niet lang daar mede behelpende , nam men, gelyk ook te Hoorn, de Groote Kerk naar zich. Hollands staaten verklaarden Prins willem den I tot Stadhouder , doch alva voor Vyaud ; en beflooten, dat voorby was te wreeken , dat gedreigd werdt, met geweld af te wecren. Dit gaf een ander leven aan alles.

V. En wat deedt alva daar tegen ?

A. Hoewel den wreedaaitigen alva de afgevallen' Steeden weer zogt te winnen, en zyn Zoon , don frederik van toledo , Zutphen overviel , gruwzaam mishandelde , vyf honderd Burgers aan boomen ophing, of in den Tsfel verdronk , en de Stad aan agt hoeken in brand ftak: hoewel hy daarna Haarlem innam, en Alkmaar belegerde, waar jan arendszoon, die zo veel voor de Gereformeerden gedaan hadt (bladz. 411-413, 424, 425), op zyn doodbed de verlosfing der Stad voorfpelde , en tot het houden van goeden moed vermaande; werdt egter alva, na bossu op de Zuidfrzee geflagen te zien, gedwongen , om uit Amflerdam , dat nog

aan