is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelens van poiret. 73

ren te weerhouden, van menschlykerwyze te denken aangaande de betrekking, die er plaats heeft . tusfehen den Vader en Zoon.

V. Vertoonden zich ook anderen van vreemde denkvvyzen in ons Vaderland ?

A. Ja ! En onder die behoort petrus poiret , bekend door verfcheiden' Werken , onder anderen door zyne Redelyke Gedachten van God , van de Ziel en het kwaad, in het Latyn befebreeven , ter voldoeninge van zekere gelofte , in eene ziekte gedaan. Hy was voorheen Predikant te Annaberg in Twcebruggen , doch door de Schriften van antoinette rourignon bekoord , ;rliet hy de wacreld , en zettede zich , in den jaare 1688 j te Rhynsburg by Leiden neer , waar hy ook, in het jaar 1719 overjeeden is. Sommigen hebben hem van Onvcrlchillighcid ih den Godsdienst befchuldigd. Hy was zekerlyk, een fchrander Cartefiaansch Wysgeer; maar ook een Dvveepcr, en in verfcheiden Waarheden, onregtzinnig. V. Waren er geen meer anderen ? A. Ja ! by voorbeeld , de Antinomiaanen, dat is , zulken die in leer en leven tegen de Wetten yverden. Men hadt ze reeds in Engeland en elders vernomen ; dan, zy Dehoorden cigenlyk in Zeeland t'huis, waar jacob verschoor , wicii men, om zyne verkeerde (tellingen , niet als Proponent hadt E 5 willen