is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 zendelingen verdreeven.

waarin twee Hollandfche Schepen naar Japan onder zeil gingen, en , daar beland , vryheid kreegen om te handelen, ook een Kantoor te Firando te houden. — Dan , te vooren (ik heb U gezegd , in den jaare 1587) hadt taycho-sama reeds de Kerken der Bekeerelingen laaten afbreeken , de Zendelingen verbannen , en het gemelde Plakaat uitgegeeven ; doch hy liet den Portugeezen toe te handelen , mids zy van den Godsdienst niet zouden fpreeken. De Je/uiten fcheenen te gehoorzaamen aan taycho's bevel , en vertrokken. Eenigen bleeven , en hielden zich verborgen; doch de Franciscaanen gingen voort in het openbaar te prediken, 't Kwaad nam door het volgende geval zeer toe. Een Stuurman van een Spaansch Schip (de Spanjaarden handelden, ook ten dien tyde, reeds op Japan) toonde eens op eene Kaart aan eenige Japanneezen de uitgebreidheid van 't Spaanfche Ryk, onder philips den II. Daarop gevraagd zynde , hoe zyn Koning zulk een uitgebreid Ryk hadt kunnen veroveren, hadt hy de onvoorzigtigheid van te zeggen: „ dat zyn Koning eerst Geestelyken uitzondt in een vreemd Ryk , om het Volk aldaar te bekeeren ; doch daarna Krygsvolk, om hetzelve te veroveren." Dit onbedacht antwoord , ter ooren van taycho gekomen zynde , zwoer hy,, geen' Roomfchen