is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolging der christenen. 437

fidejori, kwam hy, of een ander Voorftandér des Christendoms weer ter baane, zich tegen hem op nieuw mogt verzetten. Dus waren Wraakzugt en Staatkunde , maar geene Hollanders , de oorzaaken der Vervolginge,. die zo hevig werdt'voortgezet, dat er geen weergaö van gevonden wordt in de Historie ,■ ' en zo lang duurde , dat er geen Christen meer overbleef. In den jaare 1638, brak er een opHand uit in het Ryk van Arima; cn hadt, zegt men , ten doriprong eene zamenzweeïing der Spanjaarden tegen den Keizer, die de Hollanders uit onderfchepte brieven hem beweézen ; doch door de anderen voor laster uitgekreeten werdt. 't Zekere hiervan is my niet gebleeken. Vast gaat het , dat koekebakker, Prefident van het Hollandfchc Handel-Kantoor , door den. Keizer verzogt werdt, met één Schip hem-tc helpen, niet tegen de Japanfche Christenen ; maar tegen muitende Boeren en Ballingen , die den opftand verwekt hadden , bet geen koekebakker , als een Man van verftand en beleid, niet kon weigeren, daar hy onder dien Vorst leefde en handelde. Veel kwaads heeft hy egter op het belegerd Ximabara , door vierhonderd en vyfëntwintig Kanonfchooten, niet gedaan : men bedankte hem en liet hem Vertrekken. Na deezen tyd mogen geene En-> ropefche- Natiën , behalven de Hollanders om Ee 3 de