is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 HERTOGEN. ROGIER VAN SICILIË.

gevangen te neernen ; maar hy onderwierp ook aan zich de Lombardifche Hertogen van Frul li , Spokt-o en Ben even to , welk laatfte het magtigfte en uitgefïrekfte Hertogdom was van het ganfche Land , nu bekend onder den naam van het Koningryk Napels. Sedert de volkomen onderwerping, in den jar. re 787 , werdt dit fchoon Land door verfcheiden' op elkander volgende Hertogen geregeerd ; doch ftondt veelal bloot aan orlusten en Staat sverwisfelin gen, aan oproeren en oorlogen; waarom deszelfs Gefchiedenis geene aangenaame tooneelen kan openen. Ik zou U eene lyst van de Naamen dcezer Hertogen kunnen geeven , en daarby voegen , dat zy 'nu den Koningen van Frankryk , dan den Grieken onderworpen waren ; of dat zy nu tegen de Saraceenen, dan tegen anderen in de 'wapenen Honden. Dan, hoe weinig voordeels zou U dat geeven! Na den inval en de bekeering der Normanneu in deeze ftreeken , kwam rogier. , Graaf van Sicilië , ter baane, vermeesterde Jpulie, nam den titel van Koning aan, en , Napels aan zyn bellier onderworpen hebbende,

verliet hy het leven in den jaare 1*154.

willem , zyn Opvolger , hadt veel te llry-

den ; doch overwon alle zyne vyanden. ■

Zyn Zoon- willem verzertede zich, nevens den Paus , tegen den Keizer. =—- Koning

t.\n-