Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joanna van napels gedood. 23I

verzoend , op de bekentenis , dat zy, onder de magt eener betoovcring zynde , belet was geworden , haaren Man, gelyk het behoorde , lief te hebben , waardoor anderen aangezet waren, om tegen hem aan te fpannen. Eene ongemeene verdeediging indedaad , die hedendaagsch vóór eene onpartydige Regtbank weinig zou gelden ; en nog minder het getuigenis aangaande de waarheid" dier zaak, door verfcheiden' lieden bevestigd. Intusfchen werdt zy met haaren lodewyk gekroond, en alles raakte daarop in ftilte tot den jaare 1335, toen kakel van durazzo eenen opiTand in Napels verwekte. Na dat zy in twist geraakt was met Si' cilie , verloor zy haaren Man, (wien men vermoedde door haar vergeeven te zyn) en trouwde daarop met jacob , Infant van Mi* itorca ; doch, deezen ook door den dood verliezende, floeg zy otto van brunswyk aan. karel kwam met een Hongaarsch leger te Rome , ontving de kroon van Paus urbanus, trok op naar Napels, floeg otto, nam hem gevangen, dwong joanna zich over te geeven , en liet haar (eene Vrouw, van fommigen zeer geprcezen, doch van anderen niet min gelaakt) ter zyner' gerustftelling worgen ; maar hy onderging , niet lang daarna , hoewel hy overal zegepraalde, gelyken dood. Welke omwentelingen in dit P 4 on-

Sluiten