is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 merovingische koningen.

n6n. cl ovis de I kwam in 't beftier

in den jaare 481 , veroverde veele plaatzen op de Romeinen, nam den Christelyken Godsdienst aan , overwon veele vyanden, maakte Parys tot zyne hoofdftad , en bouwde veele Kerken en Kloosters naar den fmaak

dier tyden, childebert de I, zyn

Zoon en Opvolger in den jaa-e 511, deelde het Ryk met zyne drie Broeders : het bleef egter verbonden ; maar kwam daarna in onrust , cn na zynen dood kreeg zyn Broeder clotaris alles in handen. Hy ondervondt ras , dat geene algemeene Heerfchappy eenen Vorst tegen hartzeer lleeds kan beveiligen. Hy zag zich gedwongen eenen opftand , door zynen Zoon verwekt, te dempen. Hy 4 liet hem ombrengen ; doch gaf ook zelf den geest, dén jaar daarna op denzelfden dag en hetzelfde uur, waarop zyn

Zoon gedood was. Na hem erfden de

vier Zoonen van deezen het Ryk, van welken caribert Koning van Parys werdt in den jaare 561 ; doch hy regeerde, na een

ongeregeld gedrag , zeer kort. Zyne drie

Broeders deelden zyne Landen, Parys uitgezonderd ; maar zy leefden niet lang eensgezind. sigëbert overtrof de twee anderen in Koninglyke Deugden ; doch vroeg fneuvelende , volgde chilperik de I , die Frankryk in de uiterfte verwarring dompelde ,